Kişisel Veriler Hakkında Bildiri Formu

Mobildir Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu

Bildir.com Aydınlatma Metninde (www.bildir.com) belirtildiği üzere, kişisel verilerinize ilişkin olarak Mobildir Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi; Başka bir kişi adına başvuru yapıyorsanız, “Açıklamalar” bölümünde başvuru sahibiyle ilişkinizi ve kendi kimlik bilgilerinizi de belirtmeniz, yetkilendirildiğiniz vekaletname örneğini Formun ekinde paylaşmanız gerekmektedir. Velisi ya da vasisi olduğunu küçük/kısıtlı adına başvuru yapıyorsanız, başvuru sahibiyle ilişkinizi ve/veya yetkinizi gösteren nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi paylaşmanızı rica ederiz. Yazılı olarak iletilen başvurularda Bildir.com veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar. – Formu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, ………………………………kep adresi adresine e-posta yoluyla, – Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Mobildir Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- Sedir Mah., Vatan Bulvarı No:10 D:11 K:5 Muratpaşa/ Antalya” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla, – Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak info@mobildir.com adresine e-postayla gönderebilirsiniz. 

Başvuru Sahibi Bilgileri

Başvuru Sahibi Adı Soyadı

Başvuru Sahibi Uyruk :  

Başvuru Sahibi TCKN :

Pasaport No/ Kimlik No :

Adres :

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

Adresi :

E-posta Adresi :

Telefon No :

Mobildir Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile olan ilişkiniz

  • Kullanıcı üye (Açıklama:………………….)
  • Müşteri (Açıklama:………………….)
  • İş Ortağı veya Yetkilisi (Açıklama:………………….)
  • Diğer (Açıklama:……………………..)

Başvuru İçeriği

Talep Konusu :

Açıklamalar

Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. 

…………………………………………………………………………………………………

Ekler: (Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.)

Yukarıda paylaştığım bilgilerin ve varsa ekteki belgelerin doğru ve güncel olduğunu, tarafımdan kimlik teyidi vb. amaçlarla ilave bilgi ve belge istenebileceğini, kişisel verilerle ilgili olmayan taleplerim için başvuru yaptığım kanaldan yanıt verilmeyebileceğini, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz şekilde yapılan başvurular sebebiyle Bildir.com ile üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek talep ve zararlardan sorumlu olacağımı kabul ve taahhüt ederim. 

Tarih :

Başvuru Sahibi Adı Soyadı :

İmza :

KEP üzerinden yapılan başvurularda 

Güvenli elektronik imza ya da mobil 

İmza kullanılabilir. 

Ücretsiz Deneyin!